Paloma Blanca 白鴿

Pigeon-racing is a popular gambling sport in Taiwan. The short film features the pigeons’ harsh training and gruelling journey back home to their owners.

 • Director: Midi Z
 • Runtime: 15m17s
 • Genre: Drama
 • Rating: PG
 • Availability: library@esplanade, Lee Kong Chian Reference Library
 • Accession No: 2017-D-1001078
 • Subtitles: -
 • Release Year: 2006
 • Producer: National Taiwan University of Science and Technology
 • Language: English
 • Production Country: Taiwan

Cast List:

 • Howard Kuo
 • Glen
 • Xu Yi-Hsin
 • Li Chung-Hsine
 • Wang Xing-Hong
 • Zhao Shao-Lun
 • Iv Jie-Jun
 • Xie Wen-Shuo
 • Kyd Chang
 • Du Yu
 • Hong Zi-Wen
 • Chen Xue-Wei
 • Lin Qi Xun
 • Xiao Zhu-Yu
 • Xu Gui-Ling
 • Hong Li-Jun
 • Chen Jia-Qi
 • Chen Wei-Hua
 • Chen Yue-Jia
 • Bi Chuan-Qiong
 • Li Jin-Lin
 • Dung Yi-Syan
 • Hu Ya-Qing
 • Wu Tz-Ying
 • Wu Zi-Xuan
 • Li Meng-Fen
 • Hsing Feng
 • Emmaring
 • Wu Xiao-Min
 • Chin Zi-Yu
 • Xie Xing-Zhen
 • Chen Yu-Rong
 • FlotsAm
 • Sen
 • Dinasu
 • Jayube
 • Lai Jing-Yi
 • Li Wen-Jing
 • Li Wan-Ci
 • Chen Yi-Ru
 • Ruan Xiang-Shui-Zhuang
 • Huang Xiao-Li
 • Yang Qiu-Hong
 • Xu Shou-Yun
 • Guo Yu-Jing
 • Cai Sheng-Yuan
 • Zhuang Qiao-Ya
 • Jiang Qiao-En
 • Grace
 • Wang Chong-Zhen
 • Zhuang Pu-Yi
 • Tammy
 • Elsie Hung
 • Huang Shi-Ting
 • Liu Xi-Rou
 • Zhou Zhe-hui
 • Lin Yi-Xuan
 • Wu Mei-Ying
 • Xiao Guang-Lin
 • Huang Nian-Zhang
 • William Chou

Crew:

 • Writer - Chun-Wang Sun
 • Photography - William Chou
 • Photography - Ming-yuan Chuan
 • Photography - Midi Z
 • Music Composer - Tsung Han Hsieh
 • Viola Solos - Yi-hsin Xu
 • Editor/Post-Production - Midi Z
 • Photography Assistant - Steven Jeng
 • Photography Assistant - Lai Meng-Qun
 • Photography Assistant - Xian Sheng-Wen
 • Photography Assistant - Mai Hong-Yi
 • Script Supervisors - Yang Meng-Ru
 • Script Supervisors - Chin Zi-Yu
 • Service - Li Quan-Yi
 • Service - Wang Xing-Hong
 • Service - Xiao Guang-Lin
 • Service - Huang Niang-Zhang
 • Service - Dhar
 • Service - Zhen Ming-Hong
 • Service - Iv Cheng-Xun
 • Service - Chen Wei-Che
 • Service - Zhang Qi-Yong
 • Service - Qian Wei-Da
 • Effects - Su Yu-Tian
 • Effects - Xu Gui-Ling
 • Effects - Steven
 • Effects   - Aron

Keywords:

 • Activities - Pigeon Racing, Running On Beach, Training
 • Items - Firecrackers, Cages
 • Places - Beach, Stadium, Road
 • Subject Matter - Pigeon Racing, Gambling, Kidnapping

Other Catalogues